Neem contact met ons op! Contact
Contactform Markthallen

Contactformulier

Contact

Boon Edam Blog

Drempel verlagen in een draaideur voor mensen met een beperking

Bij nagenoeg alle gebouwen in de publieke en private omgeving wordt verwacht dat de entree toegankelijk is voor iedereen. Door de toenemende vergrijzing wordt het daarbij steeds belangrijker om rekening te houden met ouderen en mensen met een beperking. Dat geldt ook voor draaideuren. Als user experience designer bij Boon Edam is het mijn doel om onze producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van alle passanten, waarbij veel aandacht is voor gebruikers met een functiebeperking.

Internationaal keurmerk toegankelijkheid

Toegankelijkheid.jpgIn de internationaal erkende ITS-criteria (Internationaal Toegankelijkheidssymbool) staan de bouwtechnische eisen beschreven van een toegankelijke entree voor iedereen. Bij een draaideur is het formaat daarbij van grote invloed. Een tourniquet met drie deurvleugels moet volgens de ITS-standaard een minimale diameter van 3,4 meter hebben. Verder moet iedere draaideur zijn voorzien van een ‘langzaamknop’ (op een hoogte van tussen 0.9 – 1.2 meter) aan de binnen- en buitenzijde, waarmee de rotatiesnelheid van het deurenstel wordt verlaagd. Wanneer iemand plots blijft stilstaan, moet de tourniquetdeur tot stilstand komen door het activeren van een contactsensor of sensorveld. Verder mag het vloeroppervlak een maximum ongelijkheid hebben van 4 mm en richels moeten smaller zijn dan 4 mm. Drempels moeten lager zijn dan 2 centimeter. Tot slot dient er sprake te zijn van een glasmarkering om de zichtbaarheid van de bewegende delen te vergroten.

Praktijkonderzoek toegankelijke draaideur

Als fabrikant hechten we veel waarde aan de toegankelijkheid van onze deuren en willen we meer doen dan enkel voldoen aan de minimale ITS-standaard. Zo voerden we onlangs een praktijkonderzoek uit in Den Haag, waarbij mensen met allerlei soorten beperkingen een route aflegden door verschillende type draaideuren. Met voor ons als doel om te zien tegen welke mogelijke problemen zij aanlopen in de praktijk, zodat we bij toekomstige deuren nog beter kunnen inspelen op hun behoefte.

Conclusies

Uit die proef bleek dat al onze, volgens de ITS-criteria gecertificeerde draaideuren, technisch toegankelijk waren voor de deelnemers. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat sommige draaideuren de nodige moeilijkheden met zich meebrachten. Afhankelijk van de functiebeperking van de deelnemers, viel een aantal zaken op:

  • Mensen met een beperking streven altijd gelijkwaardigheid na. Dus een aparte entree naast de draaideur wordt vaak gezien als discriminerend.
  • Voor mensen in een rolstoel of scootmobiel is ruimtegebrek de grootste belemmering. Hoe groter de segmenten in een draaideur, des te toegankelijker de deur is.
  • Om het deze mensen gemakkelijker te maken, zijn alle toegankelijke draaideuren uitgerust met een blauwe langzaamknop rechts van de deuropening. Als gevolg van de fysieke beperking of de aanrijrichting valt het echter niet voor iedereen mee om deze knop de bereiken. Een tweede langzaamknop aan de linkerzijde van de deur kan uitkomst bieden.
  • Ongelijkheden in de vloer leveren moeilijkheden op voor rollators of handbewogen rolstoelen met kleine zwenkwieltjes, ook als de drempel 2 slechts centimeter is. Het is dus zaak om ongelijkheden bij installatie of ontstaan tijdens de levensduur tijdig te signaleren en te verhelpen. Beter is dus om de maximale vloerongelijkheid vanuit de norm voor automatische deuren te hanteren van 4 mm.Toegankelijkheid-2.jpg
  • Veel automatische draaideuren zijn uitgerust met sensoren in de deurvleugels die het deurenstel laten stoppen zodra iemand te dicht bij de achterste deurvleugel in de buurt komt. Veel mensen denken echter dat deze sensoren in de voorste deurvleugel zit, wat verwarring en stress kan opleveren zodra een deur stopt met draaien.
  • Mensen met een fysieke beperking zijn erg gebaat bij een transparante entree, zodat men kan zien wat zich aan de andere kant van de deur begeeft.
  • Het is daarbij wel zaak om grote lichtverschillen en glinsteringen bij een transparante glazen entree zoveel mogelijk te voorkomen, aangezien dat als erg onprettig wordt ervaren door slechtziende personen.
  • Mensen met een visuele beperking wordt aangeleerd de deur aan de linkerzijde te betreden zodat hun blindengeleidenstok niet klem kan komen te zitten tussen de deurvleugel en de ronde kuip. Vervolgens voelen ze de voorste deurvleugel met de stok en lopen erachteraan. Door middel van een waarschuwingstegel (noppentegel) kan de linkerzijde van de ingang gemarkeerd worden. Bij sommige gevallen is de gehele dagopening voorzien van noppentegels, waardoor blinde bezoekers juist in een ongewenste situatie terecht kunnen komen. Er moet natuurlijk ook een strook geprofileerde tegels naar de entree toelopen. Het toepassen van een entreemat voor, in en achter de draaideur zorgt ook al voor een betere vindbaarheid van de deur.
  • Het is erg belangrijk dat de ruimte voor en achter de entree vrij toegankelijk is voor iedereen. Soms staan daar paaltjes of een prullenbak in de weg, of is er een rokersgebied, wat de toegankelijkheid schaadt. 

» Download de Whitepaper "Normen en richtlijnen voor veilige draaideuren"

Al met al bood dit praktijkonderzoek veel nuttige inzichten. Soms een bevestiging van wat ik al wist, maar het verraste me toch wel hoe stressvol een bezoek aan een gebouw kan zijn voor sommige mensen. Reden te meer om hier goed rekening mee te houden bij de keuze van een entreeoplossing. Want veel van eerder genoemde obstakels kunnen we dankzij verschillende toepassingen het hoofd al bieden en dit soort onderzoeken dragen weer bij aan de verdere ontwikkeling van onze producten. Neem daarom gerust contact met ons op om te kijken hoe we kunnen helpen bij het creëren van een gastvrije, toegankelijke entree voor iedereen. 

 

Victor Visser

Geschreven door Victor Visser

Als User Experience Designer bij Boon Edam heeft Victor de ambitie om een entree zo verwelkomend en gastvrij mogelijk te maken. Hij hanteert een ‘human centered design’ aanpak, waarbij ontworpen wordt vanuit de mens i.p.v. de techniek. De uitdaging zit hem in het constant blijven zoeken naar mogelijke verbeteringen en in de complexiteit van het probleem ontrafelen. Dit vertaalt hij vervolgens naar oplossingen voor producten waar uiteindelijk miljoenen mensen doorheen bewegen.

Schrijf je in voor blog updates per e-mail

Recente Blogs

Normen en richtlijnen voor veilige en toegankelijke draaideuren